FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आमाछोदिङमो गाउँपालिका आर्थिक एन २०८१ ८०/८१ 07/11/2024 - 17:00 PDF icon आर्थिक ऐन २०८१ .pdf
आमाछोदिङमो गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि को आचार संहिता २०७४ ८०/८१ 04/12/2024 - 14:11 PDF icon पार्वती कुण्ड गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि को आचार संहिता २०७४.pdf
करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ ८०/८१ 04/12/2024 - 14:09 PDF icon करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७६.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ८०/८१ 04/12/2024 - 14:07 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
पार्वतीकुण्ड गाउँपालिकाको बैठक सन्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ८०/८१ 04/12/2024 - 14:05 PDF icon पार्वतीकुण्ड गाउँपालिकाको बैठक सन्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
स्थानीय तहको आर्थिक ऐन ७५/७६ 02/01/2019 - 14:18 PDF icon arthik ain (1).pdf, PDF icon arthik ain (2).pdf, PDF icon arthik ain (3).pdf, PDF icon arthik ain (4).pdf, PDF icon arthik ain (5).pdf, PDF icon arthik ain (6).pdf, PDF icon biniyojit ain (1).pdf, PDF icon biniyojit ain (2).pdf