FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बिज्ञको सुची दर्ता सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

आ.व २०७९/८० को खर्च फांटबारी ।

आ.व २०७९/८० को आर्थिक विवरण ।

बोलपत्र रद्द गरिएको बारे(AAMA /WORKS/NCB/01-2079/080)सूचना !!

जडिबुटी खेतिको २ दिने तालिममा सहभागी छनोट गरी पठाउने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

गाउँपालिका अध्यक्ष गरिब तथा जेहेन्दार शैक्षिक छात्रवृत्तिको लागि आबेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना(माथिल्लो त्रिशुली नदि बेसिन सुधार खानेपानी सेवा पहुच परियोजना)

दस्तावेज: 

AAMA/WORKS/NCB/01-2079/080 को म्याद थप सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

ठेक्का सूचना संसोधन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

दोश्रो त्रैमासिक समाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण ।

Pages